20 jaar anciënniteit van onze medewerker Frédéric Gauchet

Ziehier onze collega en vriend Frédéric Gauchet die zijn 20ste jubileum bij Aluthermo viert!

Frédéric heeft een grote bijdrage geleverd aan het succes van onze firma. We willen hem van harte danken voor de afgelopen 20 jaren, voor zijn competenties, zijn inzet, zijn humor, voor de vele projecten die we samen hebben gerealiseerd, en voor de mooie projecten die ons nog te wachten staan!

Het Aluthermo team