Isolatie van een complex dak met Aluthermo Quattro

1 Dakisolatie

Met Aluthermo Quattro kan men het aspect van het dak bewaren, zelfs als men zoals hier langs de buitenkant isoleert.

Dit was de hoofdreden waarom de dakdekker Russart voor Aluthermo Quattro heeft gekozen.

Jaar: 2016
Plaats: Profondeville, België