Isolerende
Kracht

Er bestaat geen aangepaste norm om de isolerende kracht van dunne, reflecterende isolatiematerialen te meten. Daarom werkt Aluthermo® al van bij de opstart van de onderneming samen met de wetenschappelijke wereld om de werkelijke prestaties van haar producten vast te leggen.

EEN PRAGMATISCHE AANPAK

De gebruikelijke norm voor energieverlies door geleiding, die uitgedrukt wordt door de theoretische R-waarde (thermische weerstand), is niet toepasbaar voor dun, reflecterend isolatiemateriaal. Daarom heeft Aluthermo zich toegelegd op het bepalen van de werkelijke isolerende kracht van verschillende isolatieproducten, vertrekkende van een veel concreter gegeven: het meten van het energieverbruik.

Het principe is zeer eenvoudig: we vergelijken de energie die nodig is om in winterse omstandigheden een referentietemperatuur (21°C) te behouden in een geïsoleerde constructie. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt tussen isolatie met Aluthermo® enerzijds en isolatie met een ‘klassiek’ product anderzijds, dat als referentie gebruikt wordt.

dakconstructie (1) achtereenvolgens geïsoleerd met Aluthermo QUATTRO (2), Aluthermo OPTIMA (3), Aluthermo DENSIMA (4) en 200 mm glaswol met een thermische geleidbaarheid λ 0.040 W/m.K (5).

OBJECTIEVE CIJFERS EN DUIDELIJKE RESULTATEN

De structuur werd in een geklimatiseerde ruimte geplaatst en blootgesteld aan winterse temperaturen van -5°C, 0°C en +5°C. Tegelijkertijd werd de binnentemperatuur in de constructie constant op 21°C gehouden. De opsomming van het gemeten energieverbruik toont het volgende:

isolerende kracht

Als besluit kunnen we stellen dat de dunne reflecterende isolatie van Aluthermo® in reële gebruikssituaties beter presteren dan een klassiek isolatiemateriaal.

Download hier het testrapport van Eliosys voor:

*ELIOSYS is een onafhankelijk laboratorium gespecialiseerd in het nabootsen van klimatologische en milieugebonden omstandigheden in een laboratorium. De omstandigheden die ELIOSYS kan nabootsen, zijn o.a: de zon in de aardse atmosfeer, temperatuurvariaties van -70 tot +160°C, een vochtigheidsgraad variërend van 15 tot 95%, het effect van hagel, sneeuwbelasting en de invloed van wind.

MEER OVER DE GETUIGENIS VAN ELIOSYS